ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

Posted on

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 เดิม 22-26 ตุลาคม 2563 เป็น 5-9 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ค่าย สอวน.

ประกาศกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. 5 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศยกเลิกการส่งผู้แทนฯ IJSO 2020 และแจ้งวันอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขัน IJSO ปี 2021

Posted on

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนนี้ มูลนิธิ สอวน. มีมติยกเลิกการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2020 ในวันที่ 2 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ค่าย สอวน.

เปลี่ยนแปลงการดำเนินการจัดการอบรมค่ายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และการจัดการแข่งขัน TESO 2563

Posted on

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงขอเปลี่ยนแปลงตารางการดำเนินงานวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และโรงเรียนแสงทองวิทยา รอบที่ 2

Posted on

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และโรงเรียนแสงทองวิทยา รอบที่ 2 

โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนผ่านการคัดเลือก IJSO 2020 รอบที่ 2

Posted on

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนผ่านการคัดเลือก IJSO 2020 รอบที่ 2 จำนวน 29 คน ดังรายนามต่อไปนี้

ค่าย สอวน.

ประกาศเลื่อนการรับสมัครเข้าค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2563

Posted on

เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครเข้าค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2563 ดังนี้