ASIAN SCIENCE CAMP

ประกาศยกเลิกการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ ASC 2020

Posted on

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และยกเลิกการจัดโครงการ Asian Science Camp 2020 จากประเทศสิงคโปร์

โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2563

Posted on

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในสาขาคณิตศาสตร์ คอมพิวเอตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ดังนี้

โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2020 รอบที่ 1

Posted on

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. สสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 3 แห่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และศูนย์ สอวน. มัธยมศึกษาตอนต้น (กรุงเทพมหานคร) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 มีนักเรียนที่ผ่านเข้าไปสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 จำนวน 246 คน ดังนี้

ค่าย สอวน.

สิทธิพิเศษของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าค่าย 2 สอวน. ปีการศึกษา 2562

Posted on

ตามที่ มูลนิธิ สอวน. ได้ทำความร่วมมือกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการรับนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ของสมาคมคณิตศาสตร์ ฯ เพื่อเข้าค่าย 2 วิชาคณิตศาสตร์

สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563

Posted on

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

สิทธิพิเศษนักเรียนผู้แทนสำรอง 16th iGeo มีสิทธิ์เข้าอบรม 17th รอบที่ 2

Posted on

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนผู้แทนสำรอง 16th iGeo  จำนวน 2 คน มีสิทธิ์เข้าอบรมรอบที่ 2 ของการคัดเลือกผู้แทนฯไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17

โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.

Posted on

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. มีสิทธิพิเศษได้เข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2563 ใน 5 สาขาวิชาดังนี้

โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

สิทธิพิเศษของนักเรียนผู้แทนฯ IMSO เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ IJSO 2020

Posted on

สิทธิพิเศษของนักเรียนผู้แทนฯ IMSO เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ IJSO 2020 จำนวน 11 คน มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลการแข่งขัน IJSO 2019

Posted on

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 16 (16th IJSO) ระหว่างวันที่ 3 -12 ธันวาคม 2562 ณ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์ ผู้แทนประเทศไทยได้ 4 ทอง 2 เงิน ดังนี้