ASIAN SCIENCE CAMP

ประกาศยกเลิกการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ ASC 2020

Posted on

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และยกเลิกการจัดโครงการ Asian Science Camp 2020 จากประเทศสิงคโปร์

ASIAN SCIENCE CAMP

ผลการเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019

Posted on

โครงการ Asian Science Camp 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม -3 สิงหาคม 2562 ณ เมืองซ่านโถว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนประเทศไทยได้เหรียญทองแดง Poster Award จำนวน 3 คน ดังนี้

ASIAN SCIENCE CAMP

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ASC 2019

Posted on

มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการอบรม และคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมกิจกรรม Asian Science Camp 2019 ณ เมืองซ่านโถว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 จำนวน 10 คน ดังนี้

ASIAN SCIENCE CAMP

ประกาศผลการคัดเลือกให้เข้าค่าย POSN Science Camp 2019

Posted on

มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่าย POSN Science Camp 2019 ในวันเสาร์ที่ 27-อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 จำนวน 40 คน ตามรายละเอียดดังนี้ 

ASIAN SCIENCE CAMP

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ Asian Science Camp 2019 รอบที่ 1

Posted on

มูลนิธิ สอวน. จะดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่าย POSN Science Camp 2019 รอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

ASIAN SCIENCE CAMP

ผลการแข่งขันโครงการ Asian Science Camp 2018

Posted on

ผลการแข่งขันโครงการ Asian Science Camp 2018 ณ เมืองมานาโด จังหวัดซูลาเวซีเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 ผู้แทนประเทศไทยได้ Best Question Award จำนวน 2 คน

ASIAN SCIENCE CAMP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ Asian Science Camp 2018 รอบที่ 1

Posted on

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ Asian Science Camp 2018 รอบที่ 1

ASIAN SCIENCE CAMP

ประกาศรับสมัคร Asian Science Camp 2018

Posted on

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินการจัดค่าย POSN Science Camp 2018