ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียน 20th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2567

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ขอประกาศให้ทราบว่า มูลนิธิ สอวน. ได้พิจารณาให้สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) เข้าค่าย 1 สอวน. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกจำนวน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา จำนวน 14 คน และให้นักเรียนรายงานตัวภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ตามประกาศแนบท้ายนี้