ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สสวท.

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2567 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 สสวท. และขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมค่าย สสวท. ทาง QR CODE ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามรายชื่อที่ประกาศแนบท้ายนี้