ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IOAA 2024 และ IOAA-Jr 2024

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ 12 ศูนย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3 (IOAA-Jr 2024) ระหว่างวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2567 ณ เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จำนวน 5 คน และผู้แทนฯ สำรอง จำนวน 3 คน  และไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 17 (17th IOAA) ระหว่างวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2567 ณ เมืองรีโอเดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำนวน 5 คน และผู้แทนฯ สำรอง จำนวน 5 คน  ตามประกาศมูลนิธิ สอวน. ดังนี้
** ให้นักเรียนรายงานตัวภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 หากนักเรียนคนใดไม่รายงานตัวภายในที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ **