โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่าน ค่าย 2 สสวท. ได้ยืนยันสิทธิ์ไประดับชาติปี 2564 เพิ่มเติม

Posted on

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ […]

โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ ปี 2564

Posted on

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ […]