ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IESO)

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศผลการคัด […]

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (IJSO 2022)

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศผลการคัด […]

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (iGeo 2022)

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไป […]

รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ ประจำปี 2565

รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 ส […]