ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IESO 2024

ตามที่ มูลนิธิ สอวน. ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (17th IESO) ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีผู้แทนประเทศไทยได้สละสิทธิ์ มูลนิธิ สอวน. จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทยคนใหม่ตามประกาศแนบท้ายนี้