ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IESO)

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศผลการคัด […]

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (IJSO 2022)

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศผลการคัด […]

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (iGeo 2022)

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไป […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และโรงเรียนแสงทองวิทยา

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อน […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศผลการสอบ […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) รอบที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชาธิวาส

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครส […]

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทน IJSO 2022

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเ […]