โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (14th IESO)

Posted on

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไป […]

โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

ประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติมของนักเรียนที่จะรายงานตัวเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนฯ iGeo ครั้งที่ 17 รอบที่ 2

Posted on

ประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติมของนัก […]