ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การแข่งขันโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ปีที่ 19”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การแข่งขันโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ปีที่ 19” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=856746349824312&set=pb.100064668642084.-2207520000&locale=th_TH