การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ปีชื่อ - สกุลโรงเรียนรางวัลหมายเหตุ
2566นายปณวัตร เตียเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน IOL และรางวัลชมเชยประเภททีม และ เหรียญทอง APOL
2566นายกฤตภาส กฤษณะเดชาโรงเรียนกำเนิดวิทย์รางวัลชมเชยประเภทเดี่ยวและทีม IOL และเหรียญเงิน APOL
2566นายตนุภัทร ตระกูลธงชัยโรงเรียนกำเนิดวิทย์รางวัลชมเชยประเภททีม IOL และเหรียญเงิน APOL
2566นายรัตนธรรม์ ธรรมชูเชาวรัตน์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)รางวัลชมเชยประเภททีม IOL และเหรียญทองแดง APOL
2566นายวชิรวิทย์ อรุณยะเดชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง APOL
2566นายอินทัช ปิ่นมณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารางวัลชมเชย APOL
2566นายณัช กอตระกูลสิน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รางวัลชมเชย APOL
2566นายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์รางวัลชมเชย APOL
2565นายตนุภัทร ตระกูลธงชัย กำเนิดวิทย์ เหรียญทองแดง
2565นายปณวัตร เตียเจริญ เตรียมอุดมศึกษา เกียรติคุณประกาศ
2565นายกฤตภาส กฤษณะเดชา กำเนิดวิทย์ เข้าร่วมการแข่งขัน
2565นายนราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ กำเนิดวิทย์ เข้าร่วมการแข่งขัน