ประกาศยืนยันรายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. ไปแข่งขันระดับชาติ ปี 2567

ประกาศยืนยันรายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. ไปแข่งขันระดับชาติ ปี 2567