การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

มูลนิธิ สอวน.  ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเปิดรับสมัครนักเรียนในวันที่ 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 66 และสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น.  รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้ 

2 thoughts on “การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

Comments are closed.