ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้าอบรมและสอบคัดเลือก IJSO 2024

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการอบรมและสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 โดยมีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 33 คน เพื่อเข้ารับการอบรมและสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (21st IJSO) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของแต่ละวิชา ถึงมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยฯ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ดังนี้