ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2024

ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (The Twenty-first International Junior Science Olympiad: 21st IJSO) ช่วงเดือนธันวาคม 2567 ณ ประเทศโรมาเนีย