ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้แทน IJSO 2024

ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (IJSO 2024)