ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 (The 21th International Linguistics Olympiad : IOL)

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการอบรมและจัดสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 ณ สนามสอบประเทศไทย เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ในครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน และผู้แทนฯ สำรอง จำนวน 2 คน ดังประกาศต่อไปนี้