ประกาศข้อปฏิบัติการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศข้อปฏิบัติการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2566