ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน “การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน “การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้