ประกาศรายชื่ออาจารย์สังเกตการณ์การแข่งขัน IESO 2023

ประกาศรายชื่ออาจารย์สังเกตการณ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th IESO) เพิ่มเติม