ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สสวท.

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สสวท. จำนวน 4 วิชา ดังนี้