สิทธิพิเศษนักเรียน 19th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566

สิทธิพิเศษนักเรียน 19th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 วิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา จำนวน 15 คน