ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทน IOAA-Jr 2023 และIOAA 2023

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 (IOAA-Jr 2023) ระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2566 ณ เมืองโวลอส สาธารณรัฐเฮลเลนิก จำนวน 5 คน และผู้แทนฯ สำรอง จำนวน 3 คน และไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 (16th IOAA) ระหว่างวันที่ 10 – 20 สิงหาคม 2566 ณ เมืองคอร์ซอว์ สาธารณรัฐโปแลนด์ จำนวน 5 คน และผู้แทนฯ สำรอง จำนวน 4 คน ดังนี้