ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (iGeo 2023)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (19th International Geography Olympiad 2023) ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2566 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ตามประกาศแนบท้ายนี้