สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. วิชาเคมี

ประกาศรายชื่อสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. มีสิทธิพิเศษได้เข้าสอบการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 คน ตามประกาศดังนี้