ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (IESO 2023)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (IESO 2023) ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ มีรายชื่อผู้แทนฯ ดังนี้