ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการอบรมและสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ IJSO ครั้งที่ 20

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการอบรมและสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 จำนวน 30 คน เพื่อเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ