ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2566 รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ฯ บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2566