ประกาศรายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ ประจำปี 2566