ประกาศรายชื่อสิทธิพิเศษนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม

ประกาศสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมฉบับใหม่