ประกาศมาตรการคัดกรองในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศมาตรการคัดกรองในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2565