ผลการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีที่ สสวท.

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. จำนวน 52 คน ดังนี้