ผลการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (International Linguistics Olympiad; IOL 2022)

ผลการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (International Linguistics Olympiad; IOL 2022) ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2565 ณ ไอล์ออฟแมน (Isle of Man) ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 185 คน จาก 34 ประเทศ ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง และ 1 เกียรติคุณประกาศ ดังนี้
1. นายตนุภัทร ตระกูลธงชัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์  เหรียญทองแดง 
2. นายปณวัตร เตียเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เกียรติคุณประกาศ
3. นายกฤตภาส กฤษณะเดชา โรงเรียนกำเนิดวิทย์  เข้าร่วมการแข่งขัน
4. นายนราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์  เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
อาจารย์ผู้คุมทีม
1. ผศ. ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย