แนวปฏิบัติการดำเนินการอบรมนักเรียนค่าย สอวน.

ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินการอบรมนักเรียนค่าย สอวน.