รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ ประจำปี 2565

รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ ประจำปี 2565