ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (iGeo 2022)

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (iGeo 2022) มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 15 ศูนย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2565 โดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันแบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้