กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2565

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2565

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2565

วิชา ระหว่างวันที่ ศูนย์ สอวน.
ภูมิศาสตร์ 8-13 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา 10-13 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ 1-4 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์  13-17 มิถุนายน 2565 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย – มจธ.
ดาราศาสตร์ 13-18 มิถุนายน 2565 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
เคมี 24-28 กรกฎาคม 2565 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
ฟิสิกส์ 26-30 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี