ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index?pageid=Ym1WM2MzdzFNQT09