ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564 ศูนย์ สอวน. กทม.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564 ศูนย์ สอวน. กทม

วิชาฟิสิกส์

วิชาเคมี

วิชาชีววิทยา

วิชาคอมพิวเตอร์

วิชาคณิตศาสตร์