ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้แทนฯ โครงการ ASC 2022

มูลนิธิ สอวน. จะดำเนินการจัดค่าย POSN Science Camp 2022 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2022 ระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2565 จัดโดยสาธารณรัฐเกาหลี มีรายละเอียดดังนี้

ลิงค์การสมัครออนไลน์