ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) รอบที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชาธิวาส

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) รอบที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชาธิวาส ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.10 น 

http://rajadhivas.ac.th/?p=3520