ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 จากวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และขอให้ตรวจหาเชื้อโควิดในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565