ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2564

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2564 (IRAO2021) เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์โดยมีประเทศอิตาลี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันฯ 14 ประเทศ ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

1. นายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  เหรียญเงิน

2. ด.ช.ศุภกร ไพศาลเจริญ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน

3. ด.ช.กิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

อาจารย์ผู้คุมทีม

1. ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์  

2. ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์สังเกตการณ์

1. อาจารย์ธวัชชัย สุขล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย