ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IOAA2021)

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IOAA2021) เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ โดยมีประเทศโคลอมเบียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคสังเกตการณ์ ดังนี้

1. นายพัฐธนนท์ พัฒนาการวิจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคสังเกตการณ์ (ท้องฟ้าจำลอง)

2. นายสพล ไม้สนธิ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญทอง

3. นายบุญยกร ธารพานิช โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง

4. นายณัฐภัทร ภูแสง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) เหรียญทอง

5. นายกิตติพัฒน์ ลิ่มปิยะกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน

อาจารย์ผู้คุมทีม

1.ผศ.ดร.ไพศาล ตู้ประกาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

1.ผศ.พรเจริญ ผโลทัยดำเกิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ผศ.อำนาจ สาธานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์สังเกตการณ์

1.ผศ.ดร. สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ผศ.ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่