ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564 วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564 วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2564 
https://samsenplanetarium.com/register/