ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IOAA 2021 และผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IRAO 2021

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ 12 ศูนย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2564 (IRAO 2021) ระหว่างวันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2564 แบบออนไลน์ จำนวน 3 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (14th IOAA) ระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2564 แบบออนไลน์ จำนวน 5 คน ดังนี้