กำหนดการรับสมัครค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564
วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ที่ ศูนย์ สอวน. วันที่รับสมัคร เว็บไซต์รับสมัคร
1 ม.เชียงใหม่    
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมดเขต 16 กรกฎาคม 2564 http://www.geo.sc.chula.ac.th/ieso2021/
3 ม.เกษตรศาสตร์ 22 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564 https://www.sci.ku.ac.th/
web2019/news/ieso15/
4 ม.มหิดล กาญจนบุรี 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 https://ka.mahidol.ac.th/
th/tesomuka.php
5 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 5 กรกฎาคม  – 20 สิงหาคม 2564 https://ieso.eng.psu.ac.th/
6 ม.ขอนแก่น    
7 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับเฉพาะนักเรียนภายในโรงเรียน