ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564