ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (14th IESO)

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (14th IESO) ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2564 จัดโดยสหพันธรัฐรัสเซีย