ประกาศเลื่อนวันสอบโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 (ICQ 2021)

ประกาศเลื่อนวันสอบโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 (ICQ 2021) จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564